Håll koll på projektens processer

Byggkollens funktioner i webbportalen

Håll koll på projektens processer, sköt attesteringen av rapporter och administrera din personal. Som webadmin i Byggkollen har du koll!

Hantera inkomna rapporter på ett effektivt och enkelt sätt. I Byggkollen kan du exportera till PDF för att göra er själva och beställarna nöjda

Funktioner

Byggkollen attestering
Integration mot Visma
Integration mot Kontek
Integration mot Hogia

Attestering av rapporter

- hantera inrapporterad tid på ett överskådligt och smidigt sätt

Med Byggkollen håller du som administratör enkelt reda på och administrerar rapporterad tid. Du kan välja mellan att spegla inrapporterade timmar per serviceorder, projekt eller anställd. Attestering sker i två steg där första steget godkänner timmarna att hamna som fakturaunderlag medan andra steget gör timmarna till löneunderlag. Självklart har vi integration med mot flesta löneprogrammen, t.ex. Hogia, Visma och Kontek, vilket gör lönekörningen till en smidig process!

Personalhantering i Byggkollen

– håll koll på dina anställda

Med Byggkollen administrerar du smidigt och enkelt din personal. Här kan du göra kontaktlistor, skapa inlägg för anslagstavlan som syns i appen samt lägga in utbildningar på dina anställda som ni sedan får notis om innan de löper ut.

Byggkollen webadmin personalhantering

Vill du komma igång eller veta mer om Byggkollen?

Fyll i dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig!